Lovregulert tvang og refleksiv praksis: en studie av hvordan innføringen av sosialtjenestelovens kapittel 6A påvirker utformingen og gjennomføringen av tjenestene til utviklingshemmede som oppfattes å ha utfordrende atferd

Publication: ResearchDoctoral thesis

Downloaded 238 times

Karl Elling Ellingsen

  • Luleå tekniska universitet

Documents

Original languageNorwegian
Place of PublicationLuleå
PublisherLuleå tekniska universitet
Number of pages227
StatePublished - 2006
NameDoctoral thesis / Luleå University of Technology
Number2006:49
ISSN (print)1402-1544