Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

 1. 2015
 2. Publicerad

  Eleven och språkkunskapen i skolämnet svenska som andraspråk

  Bjuhr, Å. 4 dec 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewKonferensbidrag

 3. Publicerad

  Flickmekaniker i texter för unga läsare: Normbrytande potential för genusmedvetenhet

  Palo, A. & Manderstedt, L. 4 dec 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract för konferens

 4. Publicerad

  Ungdomars fritidsfiktioner: Kompetenser och värden igår, idag och imorgon

  Lundström, S. 4 dec 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract för konferens

 5. Publicerad

  Worlds of many languages: Learning from fiction in multimodal text universes

  Lundström, S. & Svensson, A. 27 nov 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract för konferens

 6. Publicerad
 7. Publicerad

  Matematiklärares målkommunikation: En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Heikka, L. nov 2015 Luleå: Luleå tekniska universitet. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology).

  Publikation: ForskningLicentiatuppsats

 8. Publicerad

  Traces of Mathematical Facts and Students’ Understanding of the Concept `Quadrilateral´: An enquiry into young students’ communication.

  Juhlin, E. nov 2015 Luleå tekniska universitet. 147 s. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology).

  Publikation: ForskningLicentiatuppsats

 9. Publicerad

  Slutrapport: Pekplattan som resurs: ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande

  Ekberg, N. & Lind, P. 17 sep 2015 Luleå: Luleå tekniska universitet. 13 s.

  Publikation: ForskningRapport

 10. Publicerad

  “Think of it as a Challenge”: Problematizing Pedagogical Strategies for Progression When Assessing Web-based University Courses

  Svensson, A., Manderstedt, L. & Palo, A. 11 sep 2015 i : Læring og Medier (LOM). 8, 13

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 11. Publicerad

  Från fabler till manga 1: Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur

  Boglind, A. & Nordenstam, A. 15 aug 2015 1 uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 398 s.

  Publikation: ForskningBok