Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

 1. 2015
 2. Publicerad

  A Picture Tells More than a Thousand Words

  Alerby, E. 2015 Children’s Images of Identity : Drawing the Self and the Other. Brown, J. & Johnson, N. F. (red.). Springer, s. 15-25 11 s. (Transgressions; Nr 107).

  Publikation: Forskning - peer-reviewKapitel i bok

 3. Publicerad

  Att läsa med strategi på gymnasiet: Om fiktioner, läsarter och didaktisk design

  Graeske, C. 2015 Litteratur och läsning : litteraturdidaktikens nya möjligheter . Jönsson, M. & Öhman, A. (red.). Lund: Studentlitteratur, Kap. 7, s. 151-169 19 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewKapitel i bok

 4. Publicerad

  Att utveckla idrott genom kulturell mångfald

  Hertting, K. & Karlefors, I. 2015 Idéer för idrottsutveckling. Fahlén, J. & Karp, S. (red.). Stockholm: SISU idrottsböcker, s. 95-107 13 s.

  Publikation: PopulärvetenskapKapitel i bok

 5. Publicerad

  Beginning early: mathematical exclusion

  Helenius, O., Johansson, M., Lange, T., Meaney, T. & Wernberg, A. 2015 Proceedings of the Eight International Mathematics Education and Society Conference: Portland, Oregon, United States, 21st to 26th June 2015, MES8. Mukhopadhyay, S. & Greer, B. (red.). Portland: Portland State University, Vol. 2, s. 596-609 14 s. (Mathematics Education and Society).

  Publikation: Forskning - peer-reviewArtikel i konferenspublikation/proceedings

 6. Publicerad

  Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Andersson, M. 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract för konferens

 7. Publicerad

  Beyond Human: Escaping the Maze of Anthropocentrism in Peter Dickinson’s Eva

  Kokkola, L. & Yarova, A. 2015 i : Bookbird. 53, 1, s. 38-51 12 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 8. Publicerad
 9. Insänt

  Compulsory School Students’ Experiences of Mathematic Teachers’ Assessment Practice with a Focus on Communication

  Heikka, L. 2015 Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects: Proceedings of MADIF 9, The Ninth mathematics Education Research Seminar, Umeå, Februari 5-6, 2014.

  Publikation: Forskning - peer-reviewArtikel i konferenspublikation/proceedings

 10. Publicerad

  Conflicting Narratives About What Counts As Mathematics in Early Childhood

  Johansson, M., Fosse, T., Lossius, M., Wernberg, A. & Wager, A. 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract för konferens

 11. Publicerad

  eHealth and eLearning Go Hand in Hand

  Kostenius, C. & Hertting, K. 2015 Empowering School eHealth Model in the Barents Region. Sohlman, E., Kostenius, C., Johansen, O. M., Ryzhkova , I. & Merivirta, M. (red.). Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, s. 43-51 9 s. (Publication series B. Reports ; Nr 2015:2).

  Publikation: Forskning - peer-reviewKapitel i rapport