Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

 1. 2016
 2. Accepterad/In press

  Korkka, Janne; Kokkola, Lydia; Valovirta, Elina / “An autobiography in which I do not appear : The seductive self in the poetry of Robert Kroetsch.

  i: English Studies, 2016.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 3. Accepterad/In press

  Kokkola, Lydia / An ‘Invisibling’ view of a Northern Landscape : Inga Borg’s Plupp Series.

  i: Bookbird, 2016.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 4. E-pub ahead of print

  Backman, Ylva / Circles of Happiness : Students' perceptions of bidirectional crossovers of subjective well-being.

  i: Journal of Happiness Studies, 2016.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 5. E-pub ahead of print

  Kostenius, Catrine; Hertting, Krister / Health promoting interactive technology : Finnish, Norwegian, Russian and Swedish students' reflections.

  i: Health Promotion International, 2016.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 6. 2015
 7. Publicerad
 8. Publicerad

  Heikka, Lena / Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen.

  Luleå : Luleå tekniska universitet, 2015. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology).

  Publikation: ForskningLicentiatuppsats

 9. Publicerad

  Juhlin, Eva / Traces of Mathematical Facts and Students’ Understanding of the Concept `Quadrilateral´ : An enquiry into young students’ communication..

  Luleå tekniska universitet, 2015. 147 s. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology).

  Publikation: ForskningLicentiatuppsats

 10. Publicerad

  Svensson, Anette; Manderstedt, Lena; Palo, Annbritt / “Think of it as a Challenge” : Problematizing Pedagogical Strategies for Progression When Assessing Web-based University Courses.

  i: Læring og Medier (LOM), Vol. 8, Nr 13, 11.09.2015.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 11. Publicerad

  Boglind, Ann; Nordenstam, Anna / Från fabler till manga 1 : Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur.

  1 uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2015. 398 s.

  Publikation: ForskningBok

 12. Publicerad

  Vikström, Anna / Vad är det som gör skillnad? : Vad undervisningen måste göra synligt och vad eleverna måse lära sig för att förstå.

  i: Forskning om undervisning och lärande, Nr 15, 19.06.2015, s. 22-37.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...99 Nästa