Pedagogik språk och ämnesdidaktik

 1. 2015
 2. Accepterat
 3. In press
 4. Publicerat
  Graeske, C & Lundström, S 2015, 'Näsa för att läsa och känsla för att glänsa'. i M Tengberg & C Olin-Scheller (red), Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Gleerup, Malmö, s. 83-94.
 5. Publicerat
  Malmström, M & Öqvist, A 2015, 'On teacher’s leadership and student’s self-efficacy for students’ educational motivation' Artikeln har presenterats vid International Education Conference, Maui, USA, 04/01/15 - 08/01/15,
 6. In press
  Graeske, C 2015, 'Att läsa med strategi på gymnasiet: Om fiktioner, läsarter och didaktisk design'. i Bara de läser? : Tolv litteraturdidaktiska förslag. Studentlitteratur, s. 151-169.
 7. Insänt
  Johansson, M, Meaney, T, Helenius, O, Lange, T & Wernberg, A 2015, 'Beginning early: mathematical exclusion'. i Proceedings of the Eight International Mathematics Education and Society Conference.
 8. In press
 9. Accepterat
 10. Insänt
 11. Publicerat
  Alerby, E 2015, 'Jan Bengtsson (1949–2013): A Phenomenological Scholar of Our Time' Educational Philosophy and Theory, vol 47, nr 1, s. 10-12 ., 10.1080/00131857.2014.974885
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...94 Nästa