Pedagogik språk och ämnesdidaktik

 1. 2015
 2. Publicerat
  Manderstedt L, Palo A. Expressing the Self in selfies. 2015. Abstract av Digital Literary Studies, Coimbra, Portugal, Portugal.
 3. Publicerat
  Sundqvist C. Vem blir matematiker?. Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. (Licentiate thesis / Luleå University of Technology).
 4. Publicerat
  Lindström L, Johansson K. Perspective on school development in the Barents region North of Sweden. Journal of Education and Human Development. 2015 apr 30;4(1):171-188.  : 10.15640/jehd.v4n1a16
 5. Publicerat
 6. Publicerat
  Hagström E. Between Human and Horse: A Posthumanist approach to Pedagogy of Relation. i NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 march 2015. Nordic educational research association, NERA. 2015.
 7. Publicerat
 8. Publicerat
  Graeske C, Lundström S. Näsa för att läsa och känsla för att glänsa. i Tengberg M, Olin-Scheller C, redaktörer, Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Malmö: Gleerup. 2015. s. 83-94.
 9. Publicerat
  Malmström M, Öqvist A. On teacher’s leadership and student’s self-efficacy for students’ educational motivation. 2015. Artikeln har presenterats vid International Education Conference, Maui, USA.
 10. Insänt
  Helenius O, Johansson M, Meaney T, Wernberg A, Lange T, Riesbeck E. Analysing Instrumental and Pedagogic Situations in Preschools using the Didaktic Space. i Development of mathematics teaching: Design, Scale, Effects : Proceedings of MADIF 9, The Ninth mathematics Education Research Seminar, Umeå, Februari 5-6, 2014. 2015.
 11. In press
  Graeske C. Att läsa med strategi på gymnasiet: Om fiktioner, läsarter och didaktisk design. i Bara de läser? : Tolv litteraturdidaktiska förslag. Studentlitteratur. 2015. s. 151-169.
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...96 Nästa