Yelverton Tegner

 1. 2016
 2. Publicerad
 3. E-pub ahead of print
 4. E-pub ahead of print
 5. 2015
 6. Publicerad
 7. Publicerad
 8. Publicerad
 9. Publicerad
 10. Publicerad
  Nyberg, Gusten et al."Subsequent traumatic injuries after a concussion in elite ice hockey: A study over 28 years ". Current Research: Concussion. 2015, 2(3). 109-112.
 11. Publicerad
 12. 2014
 13. Publicerad
 14. Publicerad
  Tengman, E. et al."Anterior cruciate ligament injury after more than 20 years: I. Physical activity level and knee function". Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2014, 24(6). e491–500.  : 10.1111/sms.12212
 15. Publicerad
 16. Publicerad
 17. Publicerad
 18. Publicerad
 19. 2012
 20. Publicerad
  Nordström, Anna et al."Higher muscle mass but lower gynoid fat mass in athletes using anabolic androgenic steroids". Journal of Strength and Conditioning Research. 2012, 26(1). 246-50.  : 10.1519/JSC.0b013e318218daf0
 21. 2011
 22. Publicerad
 23. 2010
 24. Publicerad
 25. Publicerad
  Eriksson, Tomas et al. conact allergy in ice hockey players in Sweden. 2010. 1 S.
 26. Publicerad
  Tegner, Yelverton. "Osteoarthritis of the knee in the elderly". Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010. 21(Suppl).
 27. Publicerad
 28. 2009
 29. Publicerad
 30. Publicerad
 31. Publicerad
 32. 2008
 33. Publicerad
 34. Publicerad
 35. Publicerad
  Zühlke, Per et al. "Postural stability after concussion in ice hockey players". Svensk idrottsmedicinsk förenings vårmöte: Stockholm 2008. Svensk idrottsmedicinsk förening. 2008.
 36. 2007
 37. Publicerad
  Stattin, Eva-Lena et al. "AGC1 gene missense mutation associated with familial osteochondritis dissecans and early osteoarthritis". 8th Meeting of the International Skeletal Dysplasia Society: Albi, France July 19-22, 2007. International Skeletal Dysplasia Society. 2007. 6.
 38. Publicerad
 39. Publicerad
 40. Publicerad
  Tegner, Yelverton et al."Hjärnskakning inom fotbollen". Nya mål : fotbollsmagasinet. 2007, (4). 44-46.
 41. Publicerad
 42. Publicerad
  Tegner, Yelverton et al. "Hjärnskakning inom idrotten"., Karlsson, Jon och Renström, Per Holmström, Eva Forsberg, Artur (red).  Idrottsskador: frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2007. 11-22.
 43. Publicerad
 44. Publicerad
 45. Publicerad
 46. Publicerad
 47. Publicerad
 48. Publicerad
 49. Publicerad
 50. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Ishockey: skallskador i Sverige". Riksstämman Stockholm 2007: vetenskap, utbildning, kvalitet :  28 november- 30 november. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 2007. 66. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 116:1).
 51. Publicerad
  Lysholm, Jack och Yelverton Tegner. "Knee injury rating scales". Acta Orthopaedica (Print Edition). 2007, 78(4). 445-53.  : 10.1080/17453670710014068
 52. Publicerad
 53. Publicerad
 54. Publicerad
 55. Publicerad
 56. Publicerad
  Tegner, Yelverton et al."Riktlinjerna bör gälla även boxare!". Läkartidningen. 2007, 104(22). 1715-1716.
 57. Publicerad
 58. Publicerad
  Lysholm, Jack och Yelverton Tegner "Utvärdering av resultat vid knäskada: utveckling av Lysholms och Tegners scorer : den klassiska studien"., Karlsson, Jon och Renström, Per Holmström, Eva Forsberg, Artur (red). Idrottsskador: frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2007. 217-220.
 59. 2006
 60. Publicerad
 61. Publicerad
 62. 2005
 63. Publicerad
 64. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Injury prevention in swedish ice hockey". Final program : 1st World Congress on Sports Injury Prevention: Holmenkollen Park Hotel, Oslo, Norway, June 23-25, 2005. Oslo Sports trauma research Center. 2005.
 65. Publicerad
  Lundgren, Lars och Yelverton Tegner "Knäfunktion 10 år efter främre korsbandsskada behanlad med sjukgymnastik". Abstractbok för Sjukgymnastdagarna 2005. Stockholm: Sveriges legitimerade sjukgymnaster. 2005. 8.
 66. Publicerad
 67. Publicerad
  Lysholm, Jack, Fredrik Stene, och Yelverton Tegner "Test av balans hos elitishockeyspelare på elitnivå efter hjärnskakning". Forskningsrapporter / Centrum för idrottsforskning. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2005. 81.
 68. 2004
 69. Publicerad
 70. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Commotio inom idrotten". 7th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports: Stockholm, March 25-27, 2004. Solna: Karolinska institutet. 2004.
 71. Publicerad
  Tegner, Yelverton. "Concussion in swedish elite ice hockey: a 20 years experience". British Journal of Sports Medicine. 2004, 38(5). 663-664.
 72. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Concussion in swedish elite ice hockey". och Pearsall, David J. Ashare, Alan B. (red). Safety in ice hockey, fourth volume: [papers presented at the Fourth Symposium on Ice Hockey held 5 - 6 May 2002 in Pittsburgh, Pennsylvania]. West Conshohocken, Pa: ASTM. 2004. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1446).
 73. Publicerad
 74. Publicerad
 75. Publicerad
  Tegner, Yelverton. "Injury registration for concussion registration". British Journal of Sports Medicine. 2004, 38(5). 663.
 76. Publicerad
  Tegner, Yelverton och Nicola Biasca "International sports injury system: ISIS". och Pearsall, David J. Ashare, Alan B. (red). Safety in ice hockey, fourth volume : [papers presented at the Fourth Symposium on Ice Hockey held 5 - 6 May 2002 in Pittsburgh, Pennsylvania] . West Conshohocken, Pa: ASTM. 2004. (ASTM special technical publication; !!Journal number 1446).
 77. Publicerad
 78. Publicerad
 79. Publicerad
  Carson, JD et al. "Prevention of spinal injuries in ice hockey players: an international perspective". Rendez-Vous 2004: Sport medicine symposium, Vancouver, Canada, March 15-17 2004. 2004. 380.
 80. Publicerad
  Biasca, Nicola et al. "Procedure after minor traumatic brain injury (mTBI) in ice hockey to prevent neurological sequele". och Pearsall, David J. Ashare, Alan B. (red). Safety in ice hockey, fourth volume: [papers presented at the Fourth Symposium on Ice Hockey held 5 - 6 May 2002 in Pittsburgh, Pennsylvania] . West Conshohocken, Pa: ASTM. 2004. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1446).
 81. Publicerad
  Dietrich, Marcelo O. et al."Serum S100B protein: what does it mean during exercise?". Clinical Journal of Sport Medicine. 2004, 14(6). 368-9.
 82. 2003
 83. Publicerad
  Lundgren, Lars och Yelverton Tegner "10 års uppföljning av patienter med främre korsbandsskada". Norrbottens läns landsting, FoU-dag. Norrbottens läns landsting. 2003.
 84. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Head injuries"., Ekstrand, Jan Karlsson, Jon Hodson, Alan (red). Football medicine. London: Martin Dunitz. 2003. 229-240.
 85. Publicerad
 86. Publicerad
 87. Publicerad
  Stålnacke, Britt-Marie, Yelverton Tegner och Peter Sojka "Playing soccer causes increases in serum concentration of the biomechanical markers of brain damage S-100B and NSE in elite players". och Soroker, Nachum Ring, Haim (red). Proceedings of the 2nd world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM: Prague, Czech Republic, May 18-22, 2003 : [free papers]. Bologna : ISPRM. 2003.
 88. 2002
 89. Publicerad
 90. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Magnetkameran: en onödig pryl för meniskdiagnostiken?".  Program & sammanfattningar, [59]: Svenska mässan, Göteborg, 27-29 november 2002. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 2002. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 111:1).
 91. Publicerad
  Sojka, Peter, Yelverton Tegner och Britt-Marie Stålnacke "S-100B, a marker of brain damage: a useful tool in the managment of mild traumatic brain injuries in sport". Neurological rehabilitation : proceedings of the 3rd world congress, Venice, Italy, April 2-6, 2002. Bologna : ISPRM. 2002.
 92. Publicerad
  Biasca, Nicola, Stephan Wirth, och Yelverton Tegner. "The avoidability of head and neck injuries in ice hockey: an historical review". British Journal of Sports Medicine. 2002, 36(6). 410-27.  : 10.1136/bjsm.36.6.410
 93. 2001
 94. Publicerad
  Tegner, Yelverton och Lars Lundgren "10-årsuppföljning av konservativt behandlade patienter med främre korsbandsskada".  Forskningsrapporter / Centrum för idrottsforskning. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2001. 69.
 95. Publicerad
 96. Publicerad
 97. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Concussion in swedish elite ice hockey". International Symposium on Concussion in Sport, Vienna, Austria on November 2 and 3, 2001. 2001.
 98. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Hovedskador"., Ekstrand, Jan Engebretsen, Lars Karlsson, Jon (red). Fotballmedisin. Oslo: Norges fotballforbund. 2001. 203-14.
 99. Publicerad
  Biasca, Nicola och Yelverton Tegner "International sports injury system: ISIS". Sports medicine & hockey: a summit for the NHL and beyond. AOSSM. 2001. 15-36.
 100. Publicerad
  Stålnacke, Britt-Marie, Peter Sojka, och Yelverton Tegner "Kan hjärnvävnadsskademarkören S-100B användas som prediktor av lämplig tidpunkt för återgång till aktiv idrottsutövning efter lätt skallskada/hjärnskakning?". Program & sammanfattningar: Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Svenska läkaresällskapet. 2001. 309. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 110:2).
 101. Publicerad
  Stålnacke, Britt-Marie, Peter Sojka, och Yelverton Tegner "Matchspel ökar serumkoncentrationen av hjärnvävnadsskademarkören S-100B hos ichockey- och basketspelare". Program & sammanfattningar: Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Svenska läkaresällskapet. 2001. 203. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 110:2).
 102. Publicerad
  Biasca, Nicola et al."Procedure after minor traumatic brain injury (mTBI) in ice hockey to prevent neurological sequelae". British Journal of Sports Medicine. 2001, 35(5). 367.  : 10.1136/bjsm.35.5.367
 103. Publicerad
  Tegner, Yelverton och Inger Jacobson "Skadepanoramat inom svensk damfotboll samt eventuella geografiska skillnader". Forskningsrapporter / Centrum för idrottsforskning. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2001. 68.
 104. Publicerad
 105. 2000
 106. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Brain cuncussion in ice hockey: a suggestion for uniform treatment"., Biasca, Nicola Montag, Wolf-Dieter Gerber, Christian (red). Safety in ice hockey: IIHF, International Symposium on Medecine and Science in Ice Hockey on the occasion of the 8th Ice Hockey World Chamionship. Zurich : IIHF. 2000. 86-89.
 107. Publicerad
 108. Publicerad
  Biasca, Nicola et al. "Injury report system". Ashare, Alan B. (redaktörer). Safety in ice hockey:  third volume. West Conshohocken, Pa: ASTM. 2000. 44-62. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1341).
 109. Publicerad
  Tegner, Yelverton "Serious spinal injuries in Swedish ice hockey". Ashare, Alan B. (redaktörer). Safety in ice hockey: third volume. West Conshohocken, Pa: ASTM. 2000. 164-172. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1341, Volym 1341).
 110. Publicerad
  Tegner, Yelverton et al. "Skadepanoramat i svensk elitishockey". Program & sammanfattningar. [57]: Svenska mässan, Göteborg, 29 november-1 december 2000. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 2000. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 109:2).
 111. Publicerad
  Jacobson, Inger och Yelverton Tegner "Skador inom svensk damfotboll". Svensk idrottsmedicinsk förenings vårmöte: Stockholm 2000. Svensk idrottsmedicinsk förening. 2000.
 112. 1999
 113. Biasca, Nicola, Hugo Battaglia, och Yelverton Tegner. "Behandlungsvorschläge der Commotio cerebri bei Kontakt- och Kampfsportarten: Beispiel im Eishockey". Schweizerische Ärztezeitung. 1999, 80(10). 595-8.
 114. Publicerad
  Jacobson, Inger och Yelverton Tegner "Hur ser en damfotbollspelare ut?". Svensk idrottsmedicinsk förenings vårmöte: Ystad 1999. Svensk idrottsmedicinsk förening. 1999.
 115. Mölsä, Jouko et al."Jääkiekkoilijoiden selkäydinvammat suomessa ja ruotsissa 1980-96". Duodecim. 1999, 115. 2773-2774.
 116. Mölsä, Jouko et al."Spinal cord injuries in ice hockey in Finland and Sweden from 1980 to 1996". International Journal of Sports Medicine. 1999, 20(1). 64-7.
 117. 1998
 118. Tegner, Yelverton "Allvarliga ryggskador i svensk ishockey".  Program & sammanfattningar. [55]: 24-26 november 1998 i Göteborg. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1998. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 107:1).
 119. Tegner, Yelverton "Huvudskador". och Ekstrand, Jan Karlsson, Jon (red). Fotbollsmedicin. Solna: Svenska fotbollsförbundet. 1998. 197-210.
 120. 1997
 121. Tegner, Yelverton "Icke operativ behandling". Rolf, Christer (redaktörer). Handläggning och behandling av idrotts- och motionsrelaterade skador: konsensusrapport. D. 1, Nedre extremitetsskador. Helsingborg: Rhône-Poulenc Rorer (RPR). 1997. 23-24.
 122. Lundgren, Lars och Yelverton Tegner "Konservativ terapi vid främre korsbandskada". Abstracts  Sjukgymnastdagarna 1997: 25-27 september 1997, Stockholmsmässan. Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. 1997.
 123. Tegner, Yelverton "Serious neck injuries in swedish elite ice hockey". International symposia on injuries in ice hockey. 1997.
 124. Diref, A. et al. "The relationship between internal and external hip rotation with unilateral knee, lower leg or foot pain". Abstracts  Sjukgymnastdagarna 1997: 25-27 september 1997, Stockholmsmässan. Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. 1997.
 125. 1996
 126. 1995
 127. Tegner, Yelverton "Concussion in swedish elite ice hockey". International symposia on injuries in ice hockey. 1995.
 128. 1994
 129. Jonsson, Håkan et al."Over-the-top or tunnel reconstruction of the anterior cruciate ligament?: a prospective randomised study of 54 patients". Journal of Bone and Joint Surgery: British Volume. 1994, 76(1). 82-7.
 130. 1993
 131. Jonsson, Håkan et al. "Over the top eller anatomisk graft placering vid främre korsbandsrekonstruktion". Program & sammanfattningar. [50]: Stockholmsmässan, Älvsjö, 1-3 december 1993. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1993. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 102:3).
 132. Tegner, Yelverton och Ronny Lorentzon "Skador inom svensk elitishockey". Program & sammanfattningar. [50]: Stockholmsmässan, Älvsjö, 1-3 december 1993. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1993. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 102:3).
 133. 1992
 134. Tegner, Yelverton och Ronny Lorentzon "Commotio hos svenska ishockeyspelare". Program & sammanfattningar. 49: Älvsjö, Stockholm 25-27 november 1992. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1992. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 101:2).
 135. 1991
 136. Holmner, F. och Yelverton Tegner "Axelskador hos svenska ishockeyspelare". Program & sammanfattningar. 48: Älvsjö, Stockholm 27-29 november 1991. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1991. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 100:2).
 137. 1990
 138. Gauffin, Håkan et al."Function testing in patients with old rupture of the anterior cruciate ligament". International Journal of Sports Medicine. 1990, 11(1). 73-77.
 139. Tegner, Yelverton "Hjärnskakning hos ishockeyspelare". Program & sammanfattningar. 47: Älvsjö, Stockholm 5-7 december 1990. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1990. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 99:1).
 140. Jakobsson, Bengt och Yelverton Tegner "Postoperative pain prevention with diclofenac and epidural infusion of 0,12% bubivacaine in reconstructive knee surgery: a pilot study". IX Annual Congress of the European Society of Regional Anaesthesia, Bern, Switzerland, September 1990. . European Society of Regional Anaesthesia. 1990.
 141. Jakobsson, Bengt och Yelverton Tegner "Postoperativ smärtlindring vid korsbandskirurgi".  Program & sammanfattningar. 47: Älvsjö, Stockholm 5-7 december 1990. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1990. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 99:1).
 142. 1989
 143. Tegner, Yelverton och Jack Lysholm "Development of a knee injury protective brace for ice hockey players". och Castaldi, C.R. Hoerner, Earl F. (red). Safety in ice hockey. West Conshohocken, Pa: ASTM. 1989. 104-114. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1050).
 144. Tegner, Yelverton och Ronny Lorentzon "Profylaktisk effekt av knäortoser hos ishockespelare?". Program & sammanfattningar. 46: Älvsjö, Stockholm 29 nov-1 dec 1989. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1989. 172. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 98:5).
 145. Tegner, Yelverton "The effect of strength training in old cruciate ligament injuries". Tsarouchas, Lefteris (redaktörer). Biomechanics in Sports V: 5th International symposium : Papers.. Hellenic Sports Research Institute. 1989. ??.
 146. 1988
 147. Tegner, Yelverton et al."Evaluation of cruciate ligament injuries: A review.". Acta Orthopaedica Scandinavica. 1988, 59(3). 336-41.
 148. Tegner, Yelverton, Jack Lysholm och Jan Gillquist "Evaluation of knee ligament injuries". Surgery and arthroscopy of the knee: 2nd European congress of knee surgery and arthroscopy : Papers. Berlin: Springer. 1988. 123-129.
 149. Pettersson, Gunnar et al. "Functional testing in patients with old rupture of the anterior cruciate ligament". de Groot, Gert (redaktörer). Biomechanics XI: proceedings of the eleventh International Congress of Biomechanics, Amsterdam, June 29 to July 3 1987. Amsterdam : Free University. 1988. (International Series on Biomechanics; !!Journal number 7).
 150. Tegner, Yelverton och A-S Fredriksson "Long term results after the Putti-Platt operation for recurrent anterior shoulder dislocation". och Odgaard, Anders Kjaersgaard-Andersen, Per (red). NOF 44: transactions of the 44th congress of the Scandinavian orthopaedic association : June 8th to 11th 1988, Århus, Denmark. Scandinavian orthopaedic association. 1988.
 151. 1987
 152. Pettersson, Gunnar et al."Funktionella tester på patienter med inverterad främre korsbandsskada". IMN journalen. 1987, (2). 17.
 153. Fredriksson, A-S och Yelverton Tegner "Långtidsresultat efter Putti Platt operation pga recidiverande axelledsluxation". Program & sammanfattningar. 44: Stockholm 2-4 dec. 1987. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1987. 250. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 96:6).
 154. 1986
 155. Lysholm, Jack et al. "Cruciate ligament injuries in the knee: evaluation and rehabilitation". och Forsberg, Artur Ribjer, Carina (red). Sport research abstracts: a review of abstracts from projects and reports during the period 1981-1986. Farsta: Centrum för idrottsforskning, CIF. 1986.
 156. Tegner, Yelverton "Derotationsartroser inom idrotten". och Andrén-Sandberg, Åke Forsberg, Artur (red). Åter till träning och tävling: rapport från Idrottens forskningsråds konferens på Bosön i februari 1985. Farsta: Centrum för idrottsforskning, CIF. 1986. 42-51. (Folksams skriftserie; !!Journal number 183).
 157. Pettersson, Gunnar et al."Derotationsortoser: en funktionsstudie". Ortopediskt magasin. 1986, (1). 14-7.
 158. Lysholm, Jack et al. "Funktionell värdering samt resultat av konservativ behandling vid inverterade ligamentskador i knäleden". Forskningsrapporter - Idrottens forskningsråd. Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 1986. 58.
 159. Tegner, Yelverton "Funktionsvärdering av korsbandskada i knäleden". International Society for Prosthetics and Orthotics:  V World Congress, Copenhagen, June 29-July 4 1986 : final programme : abstracts. Copenhagen: ISPO. 1986.
 160. Lysholm, Jack et al. "Is the rehabilitation after knee ligament surgery effective enough?". och Trickey, Edward Lorden Hertel, Peter (red). Surgery and arthroscopy of the knee: First European Congress of Knee Surgery and Arthroscopy, Berlin, 9-14.4 1984. Springer. 1986. 372.
 161. Skau, Tommy och Yelverton Tegner. "Spontaneous peritonitis and rheumatoid arthritis: a case report". Acta Chirurgica Scandinavica. 1986, 152(Apr.). 317-318.
 162. Tegner, Yelverton "Stabiliserande knäortoser vid ligamentskador i knäleden". International Society for Prosthetics and Orthotics:  V World Congress, Copenhagen, June 29-July 4 1986 : final programme : abstracts. Copenhagen: ISPO. 1986.
 163. Tegner, Yelverton, Jack Lysholm och Jan Gillquist "The effect of a strength training program on the functional performance of patients with cruciate ligament injury". och Trickey, Edward Lorden Hertel, Peter (red). Surgery and arthroscopy of the knee: First European Congress of Knee Surgery and Arthroscopy, Berlin, 9-14.4 1984. Berlin: Springer. 1986. 373-378.
 164. 1985
 165. Tegner, Yelverton Cruciate ligament injuries in the knee: evaluation and rehabilitation Linköping: Linköping University. 1985. (Linköping University medical dissertations; !!Journal number 203).
 166. Tegner, Yelverton och Jack Lysholm "Derotationsortoser och knäfunktion hos patienter med främre korsbandsskada". Program & sammanfattningar. 42: Älvsjö, Stockholm, 27-29 nov. 1985. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1985. 233. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 94:6).
 167. Pettersson, Gunnar et al. "Electromagnetic measurements of knee laxity with and without derotation brace". Örtengren, Roland (redaktörer). Applications of biomechanics: a precongress meeting to the X'th International Congress of Biomechanics, June 12-15, 1985, Linköping, Sweden. Linköping University. 1985. 71-73.
 168. Wallgren, K. et al. "Förslag till aktivitetsnivåskala för utvärdering av ortopediska patienter". Program & sammanfattningar. 42: Älvsjö, Stockholm, 27-29 nov. 1985. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1985. 232. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 94:6).
 169. Lysholm, Jack, Yelverton Tegner och Marketta Lysholm "Funktionell värdering samt resultat av konventionell behandling vid inverterade ligamentskador i knäleden". Forskningsrapporter - Idrottens forskningsråd. Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 1985. 34.
 170. Tegner, Yelverton och Jack Lysholm. "Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries". Clinical Orthopaedics and Related Research. 1985, 198(Sep.). 43-9.
 171. 1984
 172. Tegner, Yelverton et al."A test for evaluation of knee function". Acta Orthopaedica Scandinavica. 1984, 111.
 173. Lysholm, Jack et al. "Funktionell värdering samt resultat av konservativ behandling vid inverterade ligamentskador i knäleden". Forskningsrapporter - Idrottens forskningsråd. Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 1984. 32.
 174. Tegner, Yelverton et al."Strengthening exercises for old cruciate ligament tears". Acta Orthopaedica Scandinavica. 1984, 57(2). 130-134.
 175. 1983
 176. Tegner, Yelverton et al. "Effekten av olika derotationsortoser på knäledens stabilitet värderad med treplansgoniometri". Program & sammanfattningar. 40: Älvsjö, Stockholm 30 nov. - 2 dec. 1983. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1983. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 92:8).
 177. Lysholm, Jack et al. "Fotledens kompensatoriska betydelse vid knäinstabilitet studerad med stabilometri". Program & sammanfattningar. 40: Älvsjö, Stockholm 30 nov. - 2 dec. 1983. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1983. ??. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 92:8).
 178. Lysholm, Jack et al. "Hur lyckas vi rehabilitera våra knäskadade patienter?". Program & sammanfattningar. 40: Älvsjö, Stockholm 30 nov. - 2 dec. 1983. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1983. ??. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 92:8).
 179. 1982
 180. Odensten, Magnus et al. "Functional results and isokinetic muscle strength following DIT for anterolateral rotary knee instability". Program & sammanfattningar 39: Älvsjö, Stockholm, 1-3 dec. 1982. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1982. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 91:6).
 181. Tegner, Yelverton et al. "Styrketräning vid inverterade ligamentskador i knäleden: lönar det sig?". Program & sammanfattningar 39: Älvsjö, Stockholm, 1-3 dec. 1982. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1982. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 91:6).
 182. 1969