Yelverton Tegner

 1. 2014
 2. E-pub ahead of print
  Tengman, E. et al."Anterior cruciate ligament injury after more than 20 years: I. Physical activity level and knee function". Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2014.  : 10.1111/sms.12212
 3. Publicerat
 4. Publicerat
  Paulesen , Mascha et al."Skadepanorama och riskfaktorer inom Flat Track Roller Derby". Svensk idrottsmedicin. 2014, 2014(1). 22-25.
 5. 2012
 6. Publicerat
  Nordström, Anna et al."Higher muscle mass but lower gynoid fat mass in athletes using anabolic androgenic steroids". Journal of Strength and Conditioning Research. 2012, 26(1). 246-50.  : 10.1519/JSC.0b013e318218daf0
 7. 2011
 8. Publicerat
 9. 2010
 10. Publicerat
 11. Publicerat
  Eriksson, Tomas et al. conact allergy in ice hockey players in Sweden. 2010. 1 S.
 12. Publicerat
  Tegner, Yelverton. "Osteoarthritis of the knee in the elderly". Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010. 21(Suppl).
 13. Publicerat
 14. 2009
 15. Publicerat
 16. Publicerat
 17. Publicerat
 18. !!Not written here
 19. 2008
 20. Publicerat
 21. Publicerat
 22. Publicerat
  Zühlke, Per et al. "Postural stability after concussion in ice hockey players". Svensk idrottsmedicinsk förenings vårmöte: Stockholm 2008. Svensk idrottsmedicinsk förening. 2008.
 23. 2007
 24. Publicerat
  Stattin, Eva-Lena et al. "AGC1 gene missense mutation associated with familial osteochondritis dissecans and early osteoarthritis". 8th Meeting of the International Skeletal Dysplasia Society: Albi, France July 19-22, 2007. International Skeletal Dysplasia Society. 2007. 6.
 25. Publicerat
 26. Publicerat
 27. Publicerat
  Tegner, Yelverton et al."Hjärnskakning inom fotbollen". Nya mål : fotbollsmagasinet. 2007, (4). 44-46.
 28. Publicerat
 29. Publicerat
  Tegner, Yelverton et al. "Hjärnskakning inom idrotten"., Karlsson, Jon och Renström, Per Holmström, Eva Forsberg, Artur (red).  Idrottsskador: frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2007. 11-22.
 30. Publicerat
 31. Publicerat
 32. Publicerat
 33. Publicerat
 34. Publicerat
 35. Publicerat
 36. Publicerat
 37. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Ishockey: skallskador i Sverige". Riksstämman Stockholm 2007: vetenskap, utbildning, kvalitet :  28 november- 30 november. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 2007. 66. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 116:1).
 38. Publicerat
  Lysholm, Jack och Yelverton Tegner. "Knee injury rating scales". Acta Orthopaedica (Print Edition). 2007, 78(4). 445-53.  : 10.1080/17453670710014068
 39. Publicerat
 40. Publicerat
 41. Publicerat
 42. Publicerat
 43. Publicerat
  Tegner, Yelverton et al."Riktlinjerna bör gälla även boxare!". Läkartidningen. 2007, 104(22). 1715-1716.
 44. Publicerat
 45. Publicerat
  Lysholm, Jack och Yelverton Tegner "Utvärdering av resultat vid knäskada: utveckling av Lysholms och Tegners scorer : den klassiska studien"., Karlsson, Jon och Renström, Per Holmström, Eva Forsberg, Artur (red). Idrottsskador: frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2007. 217-220.
 46. 2006
 47. Publicerat
 48. Publicerat
 49. 2005
 50. Publicerat
 51. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Injury prevention in swedish ice hockey". Final program : 1st World Congress on Sports Injury Prevention: Holmenkollen Park Hotel, Oslo, Norway, June 23-25, 2005. Oslo Sports trauma research Center. 2005.
 52. Publicerat
  Lundgren, Lars och Yelverton Tegner "Knäfunktion 10 år efter främre korsbandsskada behanlad med sjukgymnastik". Abstractbok för Sjukgymnastdagarna 2005. Stockholm: Sveriges legitimerade sjukgymnaster. 2005. 8.
 53. Publicerat
 54. Publicerat
  Lysholm, Jack, Fredrik Stene, och Yelverton Tegner "Test av balans hos elitishockeyspelare på elitnivå efter hjärnskakning". Forskningsrapporter / Centrum för idrottsforskning. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2005. 81.
 55. 2004
 56. Publicerat
 57. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Commotio inom idrotten". 7th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports: Stockholm, March 25-27, 2004. Solna: Karolinska institutet. 2004.
 58. Publicerat
  Tegner, Yelverton. "Concussion in swedish elite ice hockey: a 20 years experience". British Journal of Sports Medicine. 2004, 38(5). 663-664.
 59. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Concussion in swedish elite ice hockey". och Pearsall, David J. Ashare, Alan B. (red). Safety in ice hockey, fourth volume: [papers presented at the Fourth Symposium on Ice Hockey held 5 - 6 May 2002 in Pittsburgh, Pennsylvania]. West Conshohocken, Pa: ASTM. 2004. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1446).
 60. Publicerat
 61. Publicerat
 62. Publicerat
  Tegner, Yelverton. "Injury registration for concussion registration". British Journal of Sports Medicine. 2004, 38(5). 663.
 63. Publicerat
  Tegner, Yelverton och Nicola Biasca "International sports injury system: ISIS". och Pearsall, David J. Ashare, Alan B. (red). Safety in ice hockey, fourth volume : [papers presented at the Fourth Symposium on Ice Hockey held 5 - 6 May 2002 in Pittsburgh, Pennsylvania] . West Conshohocken, Pa: ASTM. 2004. (ASTM special technical publication; !!Journal number 1446).
 64. Publicerat
 65. Publicerat
 66. Publicerat
  Carson, JD et al. "Prevention of spinal injuries in ice hockey players: an international perspective". Rendez-Vous 2004: Sport medicine symposium, Vancouver, Canada, March 15-17 2004. 2004. 380.
 67. Publicerat
  Biasca, Nicola et al. "Procedure after minor traumatic brain injury (mTBI) in ice hockey to prevent neurological sequele". och Pearsall, David J. Ashare, Alan B. (red). Safety in ice hockey, fourth volume: [papers presented at the Fourth Symposium on Ice Hockey held 5 - 6 May 2002 in Pittsburgh, Pennsylvania] . West Conshohocken, Pa: ASTM. 2004. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1446).
 68. Publicerat
  Dietrich, Marcelo O. et al."Serum S100B protein: what does it mean during exercise?". Clinical Journal of Sport Medicine. 2004, 14(6). 368-9.
 69. 2003
 70. Publicerat
  Lundgren, Lars och Yelverton Tegner "10 års uppföljning av patienter med främre korsbandsskada". Norrbottens läns landsting, FoU-dag. Norrbottens läns landsting. 2003.
 71. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Head injuries"., Ekstrand, Jan Karlsson, Jon Hodson, Alan (red). Football medicine. London: Martin Dunitz. 2003. 229-240.
 72. Publicerat
 73. Publicerat
 74. Publicerat
  Stålnacke, Britt-Marie, Yelverton Tegner och Peter Sojka "Playing soccer causes increases in serum concentration of the biomechanical markers of brain damage S-100B and NSE in elite players". och Soroker, Nachum Ring, Haim (red). Proceedings of the 2nd world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM: Prague, Czech Republic, May 18-22, 2003 : [free papers]. Bologna : ISPRM. 2003.
 75. 2002
 76. Publicerat
 77. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Magnetkameran: en onödig pryl för meniskdiagnostiken?".  Program & sammanfattningar, [59]: Svenska mässan, Göteborg, 27-29 november 2002. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 2002. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 111:1).
 78. Publicerat
  Sojka, Peter, Yelverton Tegner och Britt-Marie Stålnacke "S-100B, a marker of brain damage: a useful tool in the managment of mild traumatic brain injuries in sport". Neurological rehabilitation : proceedings of the 3rd world congress, Venice, Italy, April 2-6, 2002. Bologna : ISPRM. 2002.
 79. Publicerat
  Biasca, Nicola, Stephan Wirth, och Yelverton Tegner. "The avoidability of head and neck injuries in ice hockey: an historical review". British Journal of Sports Medicine. 2002, 36(6). 410-27.  : 10.1136/bjsm.36.6.410
 80. 2001
 81. Publicerat
  Tegner, Yelverton och Lars Lundgren "10-årsuppföljning av konservativt behandlade patienter med främre korsbandsskada".  Forskningsrapporter / Centrum för idrottsforskning. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2001. 69.
 82. Publicerat
 83. Publicerat
 84. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Concussion in swedish elite ice hockey". International Symposium on Concussion in Sport, Vienna, Austria on November 2 and 3, 2001. 2001.
 85. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Hovedskador"., Ekstrand, Jan Engebretsen, Lars Karlsson, Jon (red). Fotballmedisin. Oslo: Norges fotballforbund. 2001. 203-14.
 86. Publicerat
  Biasca, Nicola och Yelverton Tegner "International sports injury system: ISIS". Sports medicine & hockey: a summit for the NHL and beyond. AOSSM. 2001. 15-36.
 87. Publicerat
  Stålnacke, Britt-Marie, Peter Sojka, och Yelverton Tegner "Kan hjärnvävnadsskademarkören S-100B användas som prediktor av lämplig tidpunkt för återgång till aktiv idrottsutövning efter lätt skallskada/hjärnskakning?". Program & sammanfattningar: Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Svenska läkaresällskapet. 2001. 309. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 110:2).
 88. Publicerat
  Stålnacke, Britt-Marie, Peter Sojka, och Yelverton Tegner "Matchspel ökar serumkoncentrationen av hjärnvävnadsskademarkören S-100B hos ichockey- och basketspelare". Program & sammanfattningar: Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Svenska läkaresällskapet. 2001. 203. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 110:2).
 89. Publicerat
  Biasca, Nicola et al."Procedure after minor traumatic brain injury (mTBI) in ice hockey to prevent neurological sequelae". British Journal of Sports Medicine. 2001, 35(5). 367.  : 10.1136/bjsm.35.5.367
 90. Publicerat
  Tegner, Yelverton och Inger Jacobson "Skadepanoramat inom svensk damfotboll samt eventuella geografiska skillnader". Forskningsrapporter / Centrum för idrottsforskning. Stockholm: Centrum för idrottsforskning, CIF. 2001. 68.
 91. Publicerat
 92. 2000
 93. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Brain cuncussion in ice hockey: a suggestion for uniform treatment"., Biasca, Nicola Montag, Wolf-Dieter Gerber, Christian (red). Safety in ice hockey: IIHF, International Symposium on Medecine and Science in Ice Hockey on the occasion of the 8th Ice Hockey World Chamionship. Zurich : IIHF. 2000. 86-89.
 94. Publicerat
 95. Publicerat
  Biasca, Nicola et al. "Injury report system". Ashare, Alan B. (redaktörer). Safety in ice hockey:  third volume. West Conshohocken, Pa: ASTM. 2000. 44-62. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1341).
 96. Publicerat
  Tegner, Yelverton "Serious spinal injuries in Swedish ice hockey". Ashare, Alan B. (redaktörer). Safety in ice hockey: third volume. West Conshohocken, Pa: ASTM. 2000. 164-172. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1341, !!Volume 1341).
 97. Publicerat
  Tegner, Yelverton et al. "Skadepanoramat i svensk elitishockey". Program & sammanfattningar. [57]: Svenska mässan, Göteborg, 29 november-1 december 2000. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 2000. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 109:2).
 98. Publicerat
  Jacobson, Inger och Yelverton Tegner "Skador inom svensk damfotboll". Svensk idrottsmedicinsk förenings vårmöte: Stockholm 2000. Svensk idrottsmedicinsk förening. 2000.
 99. 1999
 100. !!Not written here
  Biasca, Nicola, Hugo Battaglia, och Yelverton Tegner. "Behandlungsvorschläge der Commotio cerebri bei Kontakt- och Kampfsportarten: Beispiel im Eishockey". Schweizerische Ärztezeitung. 1999, 80(10). 595-8.
 101. Publicerat
  Jacobson, Inger och Yelverton Tegner "Hur ser en damfotbollspelare ut?". Svensk idrottsmedicinsk förenings vårmöte: Ystad 1999. Svensk idrottsmedicinsk förening. 1999.
 102. !!Not written here
  Mölsä, Jouko et al."Jääkiekkoilijoiden selkäydinvammat suomessa ja ruotsissa 1980-96". Duodecim. 1999, 115. 2773-2774.
 103. !!Not written here
  Mölsä, Jouko et al."Spinal cord injuries in ice hockey in Finland and Sweden from 1980 to 1996". International Journal of Sports Medicine. 1999, 20(1). 64-7.
 104. 1998
 105. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Allvarliga ryggskador i svensk ishockey".  Program & sammanfattningar. [55]: 24-26 november 1998 i Göteborg. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1998. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 107:1).
 106. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Huvudskador". och Ekstrand, Jan Karlsson, Jon (red). Fotbollsmedicin. Solna: Svenska fotbollsförbundet. 1998. 197-210.
 107. !!Not written here
 108. 1997
 109. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Icke operativ behandling". Rolf, Christer (redaktörer). Handläggning och behandling av idrotts- och motionsrelaterade skador: konsensusrapport. D. 1, Nedre extremitetsskador. Helsingborg: Rhône-Poulenc Rorer (RPR). 1997. 23-24.
 110. !!Not written here
  Lundgren, Lars och Yelverton Tegner "Konservativ terapi vid främre korsbandskada". Abstracts  Sjukgymnastdagarna 1997: 25-27 september 1997, Stockholmsmässan. Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. 1997.
 111. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Serious neck injuries in swedish elite ice hockey". International symposia on injuries in ice hockey. 1997.
 112. !!Not written here
  Diref, A. et al. "The relationship between internal and external hip rotation with unilateral knee, lower leg or foot pain". Abstracts  Sjukgymnastdagarna 1997: 25-27 september 1997, Stockholmsmässan. Stockholm: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. 1997.
 113. 1996
 114. !!Not written here
 115. 1995
 116. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Concussion in swedish elite ice hockey". International symposia on injuries in ice hockey. 1995.
 117. !!Not written here
 118. 1994
 119. !!Not written here
  Jonsson, Håkan et al."Over-the-top or tunnel reconstruction of the anterior cruciate ligament?: a prospective randomised study of 54 patients". Journal of Bone and Joint Surgery: British Volume. 1994, 76(1). 82-7.
 120. 1993
 121. !!Not written here
  Jonsson, Håkan et al. "Over the top eller anatomisk graft placering vid främre korsbandsrekonstruktion". Program & sammanfattningar. [50]: Stockholmsmässan, Älvsjö, 1-3 december 1993. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1993. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 102:3).
 122. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och Ronny Lorentzon "Skador inom svensk elitishockey". Program & sammanfattningar. [50]: Stockholmsmässan, Älvsjö, 1-3 december 1993. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1993. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 102:3).
 123. 1992
 124. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och Ronny Lorentzon "Commotio hos svenska ishockeyspelare". Program & sammanfattningar. 49: Älvsjö, Stockholm 25-27 november 1992. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1992. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 101:2).
 125. 1991
 126. !!Not written here
  Holmner, F. och Yelverton Tegner "Axelskador hos svenska ishockeyspelare". Program & sammanfattningar. 48: Älvsjö, Stockholm 27-29 november 1991. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1991. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 100:2).
 127. !!Not written here
 128. !!Not written here
 129. !!Not written here
 130. 1990
 131. !!Not written here
 132. !!Not written here
  Gauffin, Håkan et al."Function testing in patients with old rupture of the anterior cruciate ligament". International Journal of Sports Medicine. 1990, 11(1). 73-77.
 133. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Hjärnskakning hos ishockeyspelare". Program & sammanfattningar. 47: Älvsjö, Stockholm 5-7 december 1990. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1990. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 99:1).
 134. !!Not written here
 135. !!Not written here
  Jakobsson, Bengt och Yelverton Tegner "Postoperative pain prevention with diclofenac and epidural infusion of 0,12% bubivacaine in reconstructive knee surgery: a pilot study". IX Annual Congress of the European Society of Regional Anaesthesia, Bern, Switzerland, September 1990. . European Society of Regional Anaesthesia. 1990.
 136. !!Not written here
  Jakobsson, Bengt och Yelverton Tegner "Postoperativ smärtlindring vid korsbandskirurgi".  Program & sammanfattningar. 47: Älvsjö, Stockholm 5-7 december 1990. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1990. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 99:1).
 137. !!Not written here
 138. !!Not written here
 139. 1989
 140. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och Jack Lysholm "Development of a knee injury protective brace for ice hockey players". och Castaldi, C.R. Hoerner, Earl F. (red). Safety in ice hockey. West Conshohocken, Pa: ASTM. 1989. 104-114. (ASTM Special Technical Publication; !!Journal number 1050).
 141. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och Ronny Lorentzon "Profylaktisk effekt av knäortoser hos ishockespelare?". Program & sammanfattningar. 46: Älvsjö, Stockholm 29 nov-1 dec 1989. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1989. 172. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 98:5).
 142. !!Not written here
 143. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "The effect of strength training in old cruciate ligament injuries". Tsarouchas, Lefteris (redaktörer). Biomechanics in Sports V: 5th International symposium : Papers.. Hellenic Sports Research Institute. 1989. ??.
 144. 1988
 145. !!Not written here
  Tegner, Yelverton et al."Evaluation of cruciate ligament injuries: A review.". Acta Orthopaedica Scandinavica. 1988, 59(3). 336-41.
 146. !!Not written here
  Tegner, Yelverton, Jack Lysholm och Jan Gillquist "Evaluation of knee ligament injuries". Surgery and arthroscopy of the knee: 2nd European congress of knee surgery and arthroscopy : Papers. Berlin: Springer. 1988. 123-129.
 147. !!Not written here
  Pettersson, Gunnar et al. "Functional testing in patients with old rupture of the anterior cruciate ligament". de Groot, Gert (redaktörer). Biomechanics XI: proceedings of the eleventh International Congress of Biomechanics, Amsterdam, June 29 to July 3 1987. Amsterdam : Free University. 1988. (International Series on Biomechanics; !!Journal number 7).
 148. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och A-S Fredriksson "Long term results after the Putti-Platt operation for recurrent anterior shoulder dislocation". och Odgaard, Anders Kjaersgaard-Andersen, Per (red). NOF 44: transactions of the 44th congress of the Scandinavian orthopaedic association : June 8th to 11th 1988, Århus, Denmark. Scandinavian orthopaedic association. 1988.
 149. !!Not written here
 150. 1987
 151. !!Not written here
 152. !!Not written here
 153. !!Not written here
 154. !!Not written here
  Pettersson, Gunnar et al."Funktionella tester på patienter med inverterad främre korsbandsskada". IMN journalen. 1987, (2). 17.
 155. !!Not written here
 156. !!Not written here
 157. !!Not written here
  Fredriksson, A-S och Yelverton Tegner "Långtidsresultat efter Putti Platt operation pga recidiverande axelledsluxation". Program & sammanfattningar. 44: Stockholm 2-4 dec. 1987. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1987. 250. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 96:6).
 158. 1986
 159. !!Not written here
 160. !!Not written here
 161. !!Not written here
  Lysholm, Jack et al. "Cruciate ligament injuries in the knee: evaluation and rehabilitation". och Forsberg, Artur Ribjer, Carina (red). Sport research abstracts: a review of abstracts from projects and reports during the period 1981-1986. Farsta: Centrum för idrottsforskning, CIF. 1986.
 162. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Derotationsartroser inom idrotten". och Andrén-Sandberg, Åke Forsberg, Artur (red). Åter till träning och tävling: rapport från Idrottens forskningsråds konferens på Bosön i februari 1985. Farsta: Centrum för idrottsforskning, CIF. 1986. 42-51. (Folksams skriftserie; !!Journal number 183).
 163. !!Not written here
  Pettersson, Gunnar et al."Derotationsortoser: en funktionsstudie". Ortopediskt magasin. 1986, (1). 14-7.
 164. !!Not written here
 165. !!Not written here
  Lysholm, Jack et al. "Funktionell värdering samt resultat av konservativ behandling vid inverterade ligamentskador i knäleden". Forskningsrapporter - Idrottens forskningsråd. Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 1986. 58.
 166. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Funktionsvärdering av korsbandskada i knäleden". International Society for Prosthetics and Orthotics:  V World Congress, Copenhagen, June 29-July 4 1986 : final programme : abstracts. Copenhagen: ISPO. 1986.
 167. !!Not written here
  Lysholm, Jack et al. "Is the rehabilitation after knee ligament surgery effective enough?". och Trickey, Edward Lorden Hertel, Peter (red). Surgery and arthroscopy of the knee: First European Congress of Knee Surgery and Arthroscopy, Berlin, 9-14.4 1984. Springer. 1986. 372.
 168. !!Not written here
 169. !!Not written here
  Skau, Tommy och Yelverton Tegner. "Spontaneous peritonitis and rheumatoid arthritis: a case report". Acta Chirurgica Scandinavica. 1986, 152(Apr.). 317-318.
 170. !!Not written here
  Tegner, Yelverton "Stabiliserande knäortoser vid ligamentskador i knäleden". International Society for Prosthetics and Orthotics:  V World Congress, Copenhagen, June 29-July 4 1986 : final programme : abstracts. Copenhagen: ISPO. 1986.
 171. !!Not written here
  Tegner, Yelverton, Jack Lysholm och Jan Gillquist "The effect of a strength training program on the functional performance of patients with cruciate ligament injury". och Trickey, Edward Lorden Hertel, Peter (red). Surgery and arthroscopy of the knee: First European Congress of Knee Surgery and Arthroscopy, Berlin, 9-14.4 1984. Berlin: Springer. 1986. 373-378.
 172. 1985
 173. !!Not written here
  Tegner, Yelverton Cruciate ligament injuries in the knee: evaluation and rehabilitation Linköping: Linköping University. 1985. (Linköping University medical dissertations; !!Journal number 203).
 174. !!Not written here
 175. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och Jack Lysholm "Derotationsortoser och knäfunktion hos patienter med främre korsbandsskada". Program & sammanfattningar. 42: Älvsjö, Stockholm, 27-29 nov. 1985. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1985. 233. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 94:6).
 176. !!Not written here
  Pettersson, Gunnar et al. "Electromagnetic measurements of knee laxity with and without derotation brace". Örtengren, Roland (redaktörer). Applications of biomechanics: a precongress meeting to the X'th International Congress of Biomechanics, June 12-15, 1985, Linköping, Sweden. Linköping University. 1985. 71-73.
 177. !!Not written here
  Wallgren, K. et al. "Förslag till aktivitetsnivåskala för utvärdering av ortopediska patienter". Program & sammanfattningar. 42: Älvsjö, Stockholm, 27-29 nov. 1985. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1985. 232. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 94:6).
 178. !!Not written here
  Lysholm, Jack, Yelverton Tegner och Marketta Lysholm "Funktionell värdering samt resultat av konventionell behandling vid inverterade ligamentskador i knäleden". Forskningsrapporter - Idrottens forskningsråd. Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 1985. 34.
 179. !!Not written here
 180. !!Not written here
 181. !!Not written here
  Tegner, Yelverton och Jack Lysholm. "Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries". Clinical Orthopaedics and Related Research. 1985, 198(Sep.). 43-9.
 182. 1984
 183. !!Not written here
 184. !!Not written here
  Tegner, Yelverton et al."A test for evaluation of knee function". Acta Orthopaedica Scandinavica. 1984, 111.
 185. !!Not written here
 186. !!Not written here
  Lysholm, Jack et al. "Funktionell värdering samt resultat av konservativ behandling vid inverterade ligamentskador i knäleden". Forskningsrapporter - Idrottens forskningsråd. Stockholm: Sveriges riksidrottsförbund. 1984. 32.
 187. !!Not written here
 188. !!Not written here
 189. !!Not written here
  Tegner, Yelverton et al."Strengthening exercises for old cruciate ligament tears". Acta Orthopaedica Scandinavica. 1984, 57(2). 130-134.
 190. !!Not written here
 191. !!Not written here
 192. !!Not written here
 193. 1983
 194. !!Not written here
 195. !!Not written here
  Tegner, Yelverton et al. "Effekten av olika derotationsortoser på knäledens stabilitet värderad med treplansgoniometri". Program & sammanfattningar. 40: Älvsjö, Stockholm 30 nov. - 2 dec. 1983. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1983. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 92:8).
 196. !!Not written here
  Lysholm, Jack et al. "Fotledens kompensatoriska betydelse vid knäinstabilitet studerad med stabilometri". Program & sammanfattningar. 40: Älvsjö, Stockholm 30 nov. - 2 dec. 1983. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1983. ??. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 92:8).
 197. !!Not written here
 198. !!Not written here
  Lysholm, Jack et al. "Hur lyckas vi rehabilitera våra knäskadade patienter?". Program & sammanfattningar. 40: Älvsjö, Stockholm 30 nov. - 2 dec. 1983. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1983. ??. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 92:8).
 199. !!Not written here
 200. !!Not written here
 201. 1982
 202. !!Not written here
  Odensten, Magnus et al. "Functional results and isokinetic muscle strength following DIT for anterolateral rotary knee instability". Program & sammanfattningar 39: Älvsjö, Stockholm, 1-3 dec. 1982. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1982. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 91:6).
 203. !!Not written here
  Tegner, Yelverton et al. "Styrketräning vid inverterade ligamentskador i knäleden: lönar det sig?". Program & sammanfattningar 39: Älvsjö, Stockholm, 1-3 dec. 1982. Stockholm: Svenska läkaresällskapet. 1982. (Svenska läkaresällskapets handlingar; !!Journal number 91:6).
 204. 1969
 205. !!Not written here