1. Arbetsterapeutexamen
 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder för personer med schizofreni

  Jessika Lilja, Christine Risberg

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Arbetsterapeutiska interventioner som används för att främja delaktighet i aktivitet hos personer med multipel skleros: en litteraturöversikt

  Maria Sundbom, Maria Söderholm

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Arbetsterapeutisk bedömning av förmågan att köra bil hos personer efter stroke

  Camilla Bruman, Ylva Gustafsson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Bärbara elektroniska tekniksstöd som kompensatorisk åtgärd för vuxna personer med förvärvad hjärnskada: en litteraturöversikt

  Lena Mogren Karlsson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Den sociala miljöns främjande och hindrande aspekter för missbruk och dagliga aktiviteter för personer som lever med ett substansmissbruk

  Anette Bergkvist, Monika Svensson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. En beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner som används för personer med psykiska funktionshinder: en litteraturstudie

  Ida-Maria Barchéus, Anna Gustafsson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Erfarenheter av arbetsterapeutiska åtgärder för personer med långvarig smärta

  Elke Eisele, Ann Margreth Ljusbäck

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. Erfarenheter av förändringar i aktivitetsidentitet hos personer med kronisk sjukdom

  Erika Englin, Monika Keinil

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Erfarenheter av förändringar i dagliga aktiviteter hos kvinnor med långvarig smärta

  Jessica Bergkvist, Tanya Nilsson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Erfarenheter från föräldrar med långvarig smärta av hur deras delaktighet i aktiviteter med barnen påverkas

  Ulrika Andersson, Linnea Körlof

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2008

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen