1. Arbetsterapeutexamen
 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av terapeutiskt förhållningssätt i mötet med klienter inom rättspsykiatrin

  Mikael Södergren, Catarina Öström

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Arbetsterapeutiska områden och interventioner för rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom: en forskningsöversikt

  Lena Ivarsson, Lina Jansson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Betydelsen av arbetsterapeutiska åtgärder gällande fritidsaktiviteter för personer med Reumatoid artrit

  Sara Lakkala, Maria Lundgren

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av klientöverrapportering från sjukhuset

  Sandra Andersson, Åsa Sandberg

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Distriktsarbetsterapeuters tillämpning av Bobath koncept för patienter med stroke i Norrbotten

  Ann-Helen Karlsson, Maria Bäckström

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. Erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga: ur arbetsterapeuters perspektiv

  Jerker Norman, Anna Sandström

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter: arbetsterapeuters erfarenheter vid rehabilitering i hemmet

  Magdalena Rehnström, Agneta Sandman

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2005

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. Anhörigas erfarenheter av arbetsterapeutiska insatser i vården av dementa personer i hemmet

  Ulla Lampa Hermansson, Birgitta Palo

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid strokerehabilitering

  Annika Dufva, Pia Paldanius

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Arbetsterapeutiska åtgärder inom den palliativa vården: en forskningsöversikt

  Christina Jofjärd, Elisabeth Morin

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2004

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen