1. Arbetsterapeutexamen
 2. Äldre personers erfarenheter av engagemang i aktivitet på särskilt boende

  Camilla Forsell, Tatjana Zaletaeva

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta klientcentreratinom slutenvården

  A. Andersson, M. Wallette

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med de äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden

  Anita Kemi, Katarina Lund

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i aktivitet hos personer med psykiska funktionshinder

  Annika Krook, Ann-Christine Ögren

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner till närstående i vården av dementa personer i hemmet

  Agneta Karlsson, Anna Sjöberg

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. Arbetsterapeutiska interventioner till barn med cerebral pares i samband med Botulinum toxin A

  Anna Hellman, Tarja Lehtonen

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Baspersonalens erfarenheter av vårdtagarnas möjlighet till delaktighet i aktivitet på kommunala äldreboenden

  Maria Johansson, Johanna Turpeinen

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. Beskrivning av personer med lätta begåvningshandikapps erfarenheter och förväntningar på aktiviteter inom restaurang- och dansmiljö

  Karin Brännström, Elin Pettersson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner för personer med kronisk whiplashskada

  Jenny Bylund, Karin Karkiainen

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Delaktighet i en bostadsanpassningsprocess: kvinnors upplevelse

  Birgitta Brushane, Tanja Härkönen

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen