1. Arbetsterapeutexamen
 2. Hur trötthet efter stroke påverkar utförandet av dagliga aktiviteter: erfarenheter från personer med stroke

  Kristina Flodström, Eva Johansson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2007

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Lekens användningsområden inom arbetsterapi

  Karin Jansson, Camilla Segerlund

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2007

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Livskvalitet – hur uppfattas fenomenet?

  Linda Bergqvist, Anna Åberg

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2007

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Livsmedelsaffärers tillgänglighet för personer som är rullstolsburna

  Anna Lidbaum, Christina Björnler Johansson

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2007

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Äldre personers erfarenheter av engagemang i aktivitet på särskilt boende

  Camilla Forsell, Tatjana Zaletaeva

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta klientcentreratinom slutenvården

  A. Andersson, M. Wallette

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med de äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden

  Anita Kemi, Katarina Lund

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. Arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i aktivitet hos personer med psykiska funktionshinder

  Annika Krook, Ann-Christine Ögren

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner till närstående i vården av dementa personer i hemmet

  Agneta Karlsson, Anna Sjöberg

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Arbetsterapeutiska interventioner till barn med cerebral pares i samband med Botulinum toxin A

  Anna Hellman, Tarja Lehtonen

  Arbetsterapeutexamen, (Examensarbete, minst 15 poäng, för yrkesexamen på grundnivå) Arbetsterapeut, 2006

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen