1. 2015
 2. Patientbemötande vid MRT undersökning

  Seda Baghoumian, Faranak Shahbazizadeh

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2015

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Patientinformation i samband med röntgenundersökningar med jodkontrastmedel

  Elin Johansson, Matilda Pettersson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2015

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Vad innebär undersökning med datortomografi för patienter med multipelt myelom

  Britt-Marie Melkersson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2015

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. 2014
 9. Berättigande av datortomografisk helkroppsundersökning vid trauma: En litteraturstudie

  Julia Boqvist, Jonas Havela

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Datortomografi av hjärtats kranskärl: Åtgärder för en optimal undersökning avseende stråldos och bildkvalitet

  Kristin Aurén, Katarina Sellius

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 12. Datortomografi perfusion och ischemisk stroke

  Andrea Jönsson, Andreas Olofsson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen