1. 2014
 2. Reducering av jodkontrastmedelsdosen vid DT pulmonell angiografi och risken för kontrastmedelsinducerad nefropati

  Josefin Långdahl, Sofia Nilsson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Skillnader mellan två förslutningsmetoder, Angioseal och manuell kompression efter angiografiundersökning: En litteraturstudie

  Åsa Bytar, Karolina Sandström

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. Stråldosreducerande åtgärder för patienter vid datortomografiska undersökningar: En litteraturöversikt

  Linda Kibal, Christina Pettersson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 5. Val av diagnostisk metod vid undersökning av huvud/ hjärna när frågeställningen är misstänkt barnmisshandel

  Stella Pehar, Emilia Ronnå

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2014

  Examensarbete: Examensarbete, 30 hp, för yrkesexamen

 6. 2013
 7. Åtgärder som kan underlätta för barn vid magnetkameraundersökningar : En litteraturstudie

  Hacer Dereli Güler, Odett Ghalamkari

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2013

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. Förekomsten av oberättigade akuta DT-hjärnundersökningar : En litteraturstudie

  Olga Andersson, Mari Koivumaa

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2013

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Magnetresonanstomografins roll i tidig upptäckt av bröstcancer hos kvinnor som är BRCA1 eller BRCA2 genbärare

  Hasiba Sheko, Helena Sångberg

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2013

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 12. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för kandidatexamen