1. 2013
 2. Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 3. Vad kan göras för att minska stråldosen vid DT-undersökningar av barn? : En litteraturöversikt om fysiska strålskydd

  Jenny Thomsson, Madeleine Äng Jonsson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2013

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 4. 2012
 5. Är datorassisterad granskning (CAD) med enkelgranskning inom mammografiscreening lika bra som dubbelgranskning? : En litteraturstudie

  Annelie Karlbom, Evelina Lindström

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 6. Bemötandestrategier för att minska oro hos personer med demenssjukdom: En litteraturöversikt

  Lotta Christensen, Ewa Werndin

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 7. Bidrar datortomografiundersökningar till strålningsinducerad cancer hos barn?: En litteraturstudie

  Lillemor Berg, Veronica Thyrén Rodinson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 8. Digital Brösttomosyntes – ett diagnostiskt komplement till digital mammografi : En litteraturöversikt

  Svetlana Molberg, Viktoria Nilsson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 9. En jämförande litteraturstudie mellan scintigrafi och datortomografi vid lungemboli hos gravida kvinnor

  Deljin Jomaa, Veronica Jönsson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 10. Fysiska strålskydd vid datortomografiundersökningar; effekter på patientstråldos och diagnostisk bildkvalitet : En litteraturstudie

  Veronica Jonsson, Amanda Wikström

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 11. Remissen som kommunikationsmedel mellan remittent och röntgenavdelningen : En litteraturstudie

  Lisa Månsson, Ruth Artursson

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen

 12. Valet mellan MRT och DT vid carotisstenos: En litteraturstudie

  Simon Sjöstedt, Olof Svedberg

  Röntgensjuksköterskeexamen, Röntgensjuksköterska, 2012

  Examensarbete: Examensarbete, minst 15 hp, för yrkesexamen